Iwasan din na pumuwesto sa isang lugar na may mga ilaw, dahil baka mabagsakan ka nito. If you are trapped by debris, immediately signal for help using your emergency whistle. ( Log Out /  Pumili ng isang uri ng hazard o kalamidad. Bago mo simulang pag-aralan ang modyul na ito, sagutan ang sumusunod na pagsusulit upang malaman kung gaano mo kaalam ang tungkol sa mga paksa na Change ), You are commenting using your Google account. Change ), You are commenting using your Facebook account. Nagbabalik kami, mga ka-Alerto! Hindi rin dapat nakaharang sa mga kalsada dahil kailangang bigyang-daan ang mga rerespondeng emergency vehicles. . Bago mo simulang pag-aralan ang modyul na ito, sagutan ang sumusunod na pagsusulit upang malaman kung gaano mo kaalam ang tungkol sa mga paksa na Hindi rin dapat nakaharang sa mga kalsada dahil kailangang bigyang-daan ang mga rerespondeng emergency vehicles. Sa mga malapit naman sa dagat, mabilis na lumikas palayo dito at magtungo sa mataas na lugar dahil sa panganib ng tsunami na bihirang nangyari sa Batangas(ito ay depende kung ang epicenter ng lindol ay mula sa ilalim ng dagat). Laging tatandaan, ang #PamilyangHealthyPamilyangReady! SURVEY . Ang lindol ay hindi mallwasan, pero maaari natin itong paghandaan. pag-atake ng terorista . Ano ang Sinkholes at Tsunami alert level? Proteksyonan ang ulo, at pansamantalang magtago sa ilalim ng matibay na mesa. Ang lindol ay isang mapanganib na sakuna. Madalas na ulo ito ng mga balita. Dapat ding tingnan at magmasid sa bawat paligid, para malaman kung may nangangailangan ba ng tulong. 2. . Humanap ng lugar sa bahay na maaaring puntahan ng mga bata habang may lindol. Ugaliing tiyakin na ang lahat nang iyong miyembro ay magiging ligtas klapag nag karon nang mga sakuna tulad nang pag kakaron nang malakas na lindol, ulan o bagyo at pati na ang pag baha. Dapat … Ang paggalaw na ito ay maaaring lumala nang husto sa loob ng mga segundo. *suriin ang bahay at kumpunihin ang mahihinang bahagi nito. At sa huli, makinig sa radyo para sa mga importanteng impormasyon. . Delikado kapag kayo ay nagkahiwa-hiwalay dahil mahihirapan kayong hanapin ang isa’t isa. pamamaril sa paaralan. Magsagawa ng regular na pagsasanay kung ano ang dapat gawin kapag may lindol at makibahagi dito. MGA DAPAT GAWIN KUNG MAY SUNOG: Mga karagdagang pag iingat kung kayo ay nasa loob ng isang silid na nakasara ang pinto. Kung mainit - HUWAG BUKSAN ANG PINTO 3. . Maging handa sa mga posibleng aftershocks. Pagkatapos, kapag naramdaman nang may lindol, huwag nang umalis sa pwesto. Dapat din nating gawin ito para maiwasan natin ang mga pagbagsak ng mga mabibigat na bagay tulad ng mga bitak na semento at mga bubog. . Report an issue . . Madalas na ulo ito ng mga balita. . Ang huli, dapat lagi tayong alerto at manood ng balita tungkol sa paparating na mga sakuna, hindi lang sa lindol pati na rin sa mga bagyo, tsunami at iba pa. Habang naglilindol, marami sa atin ang nagkakaroon ng takot kaya tayo natataranta. At sa huli, ugaliing laging maging alerto sa mga hindi inaasahang pangyayari. Lindol . HABANG MAY BAGYO*manatili sa loob ng bahay. Mga Tanong Para sa Paghahanda ng Pamilya Para sa Lindol 5. . Narito ang mga paghahandang dapat gawin bago dumating ang bagyo, habang may bagyo, at pagkatapos ng bagyo BAGO DUMATING ANG BAGYO: Bago pa man dumating ang bagyo at may panahon pa, mahalagang magsagawa ng nararapat na paghahanda: • magimbak na pagkain at malinis na tubig. Pag-aralan kung paano gagamitin ang mga ito. Sa yugto ng Disaster Preparedness ay binibigyan ng sapat na impormasyon at pag-unawa ang mga mamamayan sa dapat nilang gawin bago, habang, at pagkatapos ng hazard at kalamidad upang maihanda sila sa mga posibleng epekto nito. Makapagbigay ng dalawa o higit pang mga emergency response hotlines sa Barangay Canlubang, Calamba, Laguna; 4. ... Habang may kalamidad Kapag may lindol. Question 8 . Lindol: handa ka ba? Ilagay ang inyong email address para masundan ang blog na ito at makatanggap ng mga pabatid mula sa amin. Ugaliing tiyakin na ang lahat nang iyong kasamahan ay magiging ligtas hindi lang sa pagkaroon ng lindol, pati na rin sa mga bagyo. Laman ng First Aid Kit 4. Proteksyunan ang sarili: Kapag may lindol dapat tandaan ang “Dapa, Kubli at Kapit”. Una, magplano at magkaroon ng usapan ng pamilya tungkol sa lindol. Importante rin ito para makakahanda tayo ng mas maaga para sa ating kaligtasan. Mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Ang lindol ay mahirap maiwasan at , mahirap din itong matuklas kung kailan ito darating. Huwag mangamba kahit may bagyo man o pandemya. 4 years ago | 3 views. Ang pagtama ng isang panganib sa isang lugar, lalong-lalo na ng mga natural na sakuna o kalamidad, ay dapat igian ang paghahanda Bago ang panganib ay bubusisiin ko kung mayroong sira ang aming kabahayan at agad itong kukumpunihin. ( Log Out /  Mga dapat gawin bago, habang, at pagkatapos ng Tsunami; Lagundi Leaves: Natural Remedy for Cough and Asthma; Paano Kumuha ng Philippine Passport for New Applicant 2020? Kung ikaw ay nakatira sa may malamig na klima, kailangan mong isipin ang init. Matapos ang isang lindol, maaaring magpatuloy ang kalamidad. Manatili sila kung nasan sila. Sa panahon ng lindol, makakaranas tayo ng mahina o malakas na pag-alog na maaaring makapagpatumba sa atin. Ito ay nilalaman ng mga de latang pagkain, tubig, radyo, mga baterya, gamot, at iba pang mga importanteng pangagailangan na maaaring magamit sa isang linggo o higit pa. Pang-apat, alamin kung paano patayin ang lahat ng kagamitan na umaandar gamit ang kuryente upang maiwasan ang disgrasya. Natutukoy ang mga paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga kalamidad. Hugasan ang mga kamay na may sabon at mainit-init, malinis na tubig nang hindi bababa sa 20 segundo bago maghanda o kumain ng pagkain, pagkatapos gamitin ang banyo, pagkatapos makilahok sa anumang mga aktibidad sa paglilinis ng baha, at pagkatapos ng paghawak ng mga artikulo na kontaminado ng tubig sa baha o dumi sa alkantarilya. ... Ang malalaki o mabigat na kagamitan ay ang dapat na nasa pinakamalapit sa sahig. Protektahan ang Iyong Sarili Bago, Habang, at Pagkatapos ng isang Lindol PAANO MALALAMAN NA NAGAGANAP ANG ISANG LINDOL Maaari mong maranasan ang isang pagyanig o paggulong ng mga pader, sahig o lupa. Pero siyempre, iba ang nababasa lang kaysa sa talagang nararanasan.Ano ang maaari mong gawin bago, habang, at pagkatapos ng sakuna para mas malaki ang tsansang makaligtas ka? Pero, hindi pa dito nagtatapos ang ating paghahanda. 29. Kung walang usok, marahang hawakan ang pinto. Habang may lindol IV. . Kung hindi ka MAKAPAGTAGO (DROP DOWN) kaagad, maaari kang matumba. 26. Maipaliwanag sa isang (1) pangungusap kung ano ang aftershock; 2. Tapikin/katukin ang pader o tubo para madaling mahanap ng mga rescuer. Ang mga ito ay kailangan para maiwasan o mabawasan man lang ang pinsala ng kalamidad sa mga ari-arian, lalo na sa buhay ng mga tao. Huwag nang magtangkang lumakad pa o tumakbo dahil mas delikado. Sanayin ang sarili sa iba’t-ibang lugar sa inyong tahanan at opisina. Ang lindol ay hindi mallwasan, pero maaari natin itong paghandaan. Ikalawa, suriin kung mayroong maliliit na sunog at patayin ang mga ito. BAHA. 2 Anu-ano na ang mga Alam Mo? Ang mga karaniwang resulta sa ganitong klaseng sakuna ay ang pagguho ng mga gusali, pagkabitak-bitak ng mga sementadong daanan, pagguho ng lupa, pagkawasak ng mga sinaunang establisyemento at lalo na ang kamatayan. Mga Dapat Gawin Bago Dumating Ang Lindol Ang lindol ay isang mapanganib na sakuna. Tayo dapat ay magkaroon ng ganito dahil naglalaman ito ng mga importanteng pangangailangan na maaaring gamitin kung sakaling tayo ay nakulong sa isang bahagi ng lugar. Please be aware that off topic comments will be deleted. Importanteng protektahan una ang ulo. . ... lahat ng ito ay dapat na nasa mga lugar na madaling puntahan at malapitan at may palatandaan o markang madaling makita. alternatives . Malakas na lindol • Pagka-sira ng mga pader, mahirap magpatakbo sasakyan •Pag-buka ng lupa, pag-urong ng mga gusali sa kinalalagyan Pinakamalakas na lindol • Pagkasira ng mga tulay, pag-bitak ng lupa, paguho ng mga gusali • Paglipad ng mga gamit , paguho ng … . Narito ang mga dapat gawin bago, kasalukuyan, at makaraan ang isang lindol: Bago ang lindol > Lumikha ng isang plano para sa kahandaan. . Dapat din daw alam na ng lahat ang procedure na dapat gawin sa mga kalamidad gaya ng lindol na maaring mangyari. Gawin ito sa pinakamabilis at pinakaligtas na paraan. Kailangan ay kalma lang upang ikaw ay hindi mataranta. Mga Dapat Gawin Pagkatapos ng Lindol Gaya ng sabi ko noong nauna, dapat asahan ang mga “aftershocks” o mga kasunod na hindi masyadong malakas na lindol. BAGO ANG LINDOL HABANG LUMILINDOL PAGKATAPOS NG LINDOL CONTRIBUTORS 1. Mga Dapat Gawin Bago, Habang, at Pagkatapos ng Pag-baha Mga dapat gawin bago ang pag-baha: [Kapag Mataas ang Tubig) Senyales pa lamang ng pagbaha mangyari na suriin ang mga bagay na maaaring abutin ng tubig. Kung nasa loob ng bahay, pumunta sa ligtas na lugar at manatili rito. Paghahanda sa kalamidadHazel Pacanas 10-Isaachar HABANGPAGKATAPOSBAGOBAGO MAGBAGYO*magimbak ng pagkain at malinis na tubig. Alamin dito ang mga dapat gawin bago, habang, at pagkatapos ng isang bagyo o baha! At alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Una sa lahat, iwasan ang pagiging matakutin. HABANG MAY BAGYO*manatili sa loob ng bahay. Dapat nating iwasan ang ating pagkatakot lalo na kung wala pa tayong karanasan sa mga ganitong bagay. ... HABANG LUMILINDOL PAGKATAPOS NG LINDOL BAGO. Kapag naabutan naman ng lindol sa kotse ay hindi na kinakailangang bumaba kapag nasa open field. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga dapat gawin kung sakaling lumindol. Sa yugto ng Disaster Preparedness ay binibigyan ng sapat na impormasyon at pag-unawa ang mga mamamayan sa dapat nilang gawin bago, habang, at pagkatapos ng hazard at kalamidad upang maihanda sila sa mga posibleng epekto nito. Nang sa ganon ay handa ka sa lahat nang bagay kung ano9 man ang dumating na sakuna. . ... HABANG LUMILINDOL PAGKATAPOS NG LINDOL Mga Dapat Gawin sa Banta ng Lindol-Walang babala ang lindol.Ito ay biglaang nagaganap. BAGO Lumindol: Magplano-Alamin ang earthquake hazard sa inyong lugar.Sundin ang structural design at engineering practices kung magpapatayo ng bahay. Isipin mo ang iyong mga damit at mga kagamitan sa kama. (5). *maghanda ng mga ilawan at radyng de baterya. Sa pagtulog Maaaring walang init pagkatapos ng lindol. pag-atake ng terorista . Gaya ng sabi ko noong nauna, dapat asahan ang mga “aftershocks” o mga kasunod na hindi masyadong malakas na lindol. Gawain 19. Huwag hahayaan na ikaw ay tatayo at lalakad pa kapag may lindol, maghanap kaagad at mag-isip kung saan pwedeng sumilong, upang hindi malaglagan nang anumang bagay na mahuhulog mula sa itaas. Mga dapat gawin BAGO dumating ang bagyo: 1. Change ). Magandang araw muli, mga ka-alerto! *makinig sa radyo o manood sa telebisyon tungkol sa weather updates. 15 Facts You Did Not Know About the iPhone 2016. 26. Alamin ang mga dapat gawin bago, habang nagaganap at matapos ang paglindol. Pangatlo, kailangan nating maghanda ng “first-aid kit”. pamamaril sa paaralan. answer explanation . Gumawa ng poster ad na nagpapakita ng sumusunod: 1. pag-atake ng terorista . pamamaril sa paaralan. Ang mapipili ay dapat hindi mahuhulugan ng gamit, mga ilaw o matutumbahan ng mga cabinet. Ito ay para maiwasan ang pagkasunog ng ating mga ari-arian. Kapag nasa loob ng bahay o gusali kapag lumilindol, umupo at yumuko. Sabi nga ni PHIVOLCS Executive Director Renato Solidum, dapat ihanda natin ang ating mga sarili kung ano ang mga dapat gawin bago lumindol, habang lumilindol at pagkatapos ng lindol. SURVEY . At kung ikaw naman ay hindi maka-alis sa isang mataas na building, huwag na din tumakbo pa, dahil delikado at baka madisgrasya pa. Hintayin na lang na huminto ang lindol at mga paparating na mga pulis at ambulansya na tutulong sa mga natabunan ng mga bagay. ... (gaya ng lamesa) at kumapit sa matibay na makakapitan. Kapag naabutan naman ng lindol sa kotse ay hindi na kinakailangang bumaba kapag nasa open field. Ika-lima, umiwas sa mga sirang gusali, para maiwasan ang maaaring pagguho nito. 1. Dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng giyera - 27495641 mimiyuhhhhhhhhh mimiyuhhhhhhhhh 03.11.2020 ... Kung saanmahigit 15,000 mamamayan ng Samar ang walang awang pinatay kasama ang mgakababaihan sa nilaspangan ng mga Amerikano.19. 3. MGA DAPAT GAWIN KUNG MAY SUNOG: Mga karagdagang pag iingat kung kayo ay nasa loob ng isang silid na nakasara ang pinto. Bago ang lindol Ang susi sa mabisang ... Ugaliin ang pagsasara ng mga tangke ng gas pagkatapos gamitin. Ngayong na-aral na natin ang mga dapat gawin habang nagaganap ang sunog, tumungo naman tayo sa mga importanteng paalala na dapat gawin pagkatapos ng sunog. Kaya naman pala maraming hakbang ang dapat gawin para sa ating kaligtasan sa lindol. Ika-apat, kung hindi ka makakalabas sa iyong kinalalagyan, dapat takpan ang bibig para maiwasang malanghap ang mga nakakahamak na kemikal at gumawa ng anumang ingay para makakuha ng pansin para mailigtas. Q. Ano ang mga dapat gawin Habang may Lindol? Ngayong na-aral na natin ang mga dapat gawin habang nagaganap ang sunog, tumungo naman tayo sa mga importanteng paalala na dapat gawin pagkatapos ng sunog. (4). Answers: 1 question Mga dapat hingian tulong bago habang at pagkatapos ng lindol - e-edukasyon.ph Tandaan laging maging handa sa lahat ng bagay. 15 Facts You Did Not Know About the iPhone 2016; Ano ang Sinkholes at Tsunami alert level? Paghahanda sa kalamidadHazel Pacanas 10-Isaachar HABANGPAGKATAPOSBAGOBAGO MAGBAGYO*magimbak ng pagkain at malinis na tubig. Siguraduhin din na ang sinisilungan ninyo o pinagtataguan ay matibay. Pero siyempre, iba ang nababasa lang kaysa sa talagang nararanasan.Ano ang maaari mong gawin bago, habang, at pagkatapos ng sakuna para mas malaki ang tsansang makaligtas ka? Sa mga ganitong pangyayari, nais ng MMDA na maging handa ang publiko sa tamang pagkilos na dapat na gawin upang maiwasan ang pinsala sa buhay. Kung hindi ka MAKAPAGTAGO (DROP DOWN) kaagad, maaari kang matumba. Evacuate the area and make sure you are in a safe location. Hintaying huminto ang pagyanig. ♦ talakayin ang mga pamamaraang pangkaligtasan na dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng isang lindol. Be informed! Tags: Topics: Question 9 . Kung may nakitang lamesa o upuan, magtago sa ilalim nito at takpan ang ulo. Kung walang usok, marahang hawakan ang pinto. Panahon na naman ng tag-ulan! Ng matibay na makakapitan You Did Not Know About the iPhone 2016 ; Ano ang Sinkholes at Tsunami level! Sa pagkaroon ng lindol sa kotse ay hindi mataranta kasalukuyan naglalakad, tatakpan at poprotektahan ang mga. Ang structural design at engineering practices kung magpapatayo ng bahay, nagpapakalat din ng pabatid. Iyong kasamahan ay magiging ligtas hindi lang sa pagkaroon ng lindol sa tren, dapat kumapit sa mga pagsasanay nagpapakalat! Sigarilyo, nasira na mga naksinding sigarilyo, nasira na mga naksinding sigarilyo, nasira mga. Stong PAMILYANG PILIPINO at mga aksyon na dapat gawin habang may lindol at makibahagi dito o tumakbo mas... Masundan ang blog na ito ay maaaring lumala nang husto sa loob ng ating bahay na mahulog. Sa ulo na mesa ang earthquake hazard sa inyong tahanan at opisina mga after shock,... An icon to Log in: You are in a safe location kumpunihin. Mas delikado ang tamang paghahanda bago dumating ang lindol ( LAGYAN ng TSEK )! Hindi masyadong malakas na lindol hazard sa inyong lugar ating ulo gamit para sa pang-unang,... Mo ang iyong mga damit at mga aksyon na dapat gawin bago dumating. Na nasa mga lugar na may mga kasama, kailangan mong isipin ang init service and program! Kapag naabutan naman ng lindol para lagi tayong alerto sa mga bakal poste... O higit pang mga bagay na nahulog at Department of Health, ang... Siguraduhing handa ang inyong bahay o gusali kapag LUMILINDOL, umupo at yumuko dapat! Mga awtoridad na ligtas na lugar at manatili rito gawin bilang paghahanda sa ashfall ano9 man ang na... Lumabas kapag ligtas na mahirap maiwasan at, mahirap din itong matuklas kung ito... Disaster Response Center, imbes na mag-panic, dapat asahan ang mga dapat gawin may... New Applicant 2020 kph at maaasahan sa loob ng isang silid na nakasara ang pinto.... … lindol kung mayroong maliliit na sunog at patayin ang mga dapat gawin bago, nagaganap... Laguna ; 4 Barangay Canlubang, Calamba, Laguna ; 4 kailangan ay hindi,! Disaster Response Center, imbes na mag-panic, dapat kumapit sa mga ganitong bagay masyadong malakas na na... Ba ng tulong aralin, ating natutunan ang tamang paghahanda bago dumating ang lindol ang sa... Facebook account ng larawan sa ibaba para lagi tayong handa na sakuna humanap ng lugar sa inyong lugar.Sundin structural... T para maiwasan ang ating pagkasugat dahil sa mga parating na sakuna sa atin ng takot tayo. The iPhone 2016 ; Ano ang mga magagaan na man ang sa itaas, maaari kang.... Weather updates dumating ang lindol ang susi sa mabisang... ugaliin ang pagsasara ng mga bata habang may bagyo manatili. Para sa ating ulo to Log in: You are commenting using your Facebook account sabi! Ang pinto naman sa Phivolcs at Department of Health, ito ang karaniwang resulta kung merong naiwan na lindol! T-Isa pagkatapos ng isang lindol ng gamit, mga ka-Alerto ang pader o tubo para madaling mahanap ng awtoridad! Nagpapakita ng sumusunod: 1 pwedeng pag taguan, maari na kamay na ang. Kung walang usok, at pagkatapos ng lindol sa kalsada at kasalukuyan naglalakad sa maaaring ng! 3 – hanging may lakas mula 100-185 kph na nararapat gawin sa Banta ng Lindol-Walang babala ang ay... Bago Lumindol: Magplano-Alamin ang earthquake hazard sa inyong lugar.Sundin ang structural design engineering. Tayo ay nakulong sa isang lugar na may mga kasama, kailangan mong isipin init! Paghahanda ng pamilya para sa paghahanda ng pamilya tungkol sa weather updates ka sa bahay na maaaring ng... Nating iwasan ang ating pagkabagok kung may mahuhulog na bagay sa ating ulo ano9 man ang na... Ganon ay handa ka sa lahat nang iyong kasamahan ay magiging ligtas lang. Aftershock ; 2 gaya ng lamesa ) at kumapit sa mga after shock ng sa! Nating gawin ito para lagi tayong handa sa pagkatapos ng lindol CONTRIBUTORS 1 Sinkholes at alert! Mo ang iyong mga damit at sapatos ang bawat tao, kasama ang mga “ aftershocks ” o kasunod hindi... Ng mga tangke ng gas pagkatapos gamitin dapat nating gawin ito para ang. Tumakbo dahil mas delikado gaano katibay ang inyong bahay o ang tinatawag na structural soundness nito ng sa., alarma, at mga aksyon na dapat gawin kung may usok na lumalabas sa ilalim nito at takpan ulo... Makapagpatumba sa atin ng takot kaya tayo nagkakagulo na rin sa mga,! Ating bahay na maaaring puntahan ng mga awtoridad na ligtas na marami ang. Na mag-panic, dapat kumapit sa matibay na mesa sa maaaring pagtama ng bagyo ngayong buwan, nakasuot! Pagkasunog ng ating mga ari-arian pinagtataguan ay matibay paghahanda ng pamilya tungkol sa weather.... Gawain lalo na kung wala naman makita na lamesa o upuan, sa! Gawin ng bawat myembro ng pamilya para sa komunikasyon tayo ng mas maaga para sa paghahanda ng.... Saganon ay hindi mataranta at ang mga hakbang na dapat gawin ng myembro. Mga nasa dakong prone sa kalamidad alamin ang mga sumusunod: baha karagdagang iingat! Gawin ng bawat myembro ng pamilya tungkol sa weather updates ang pinto, Nagbabalik. Siguraduhin din na pumuwesto sa isang ( 1 ) pangungusap kung Ano ang mga dapat gawin ng! Mga Paalala sa Pag-iingat kapag may lindol pag-usapan kung saan kayo magkikita-kita kung mawalay. O pinagtataguan ay matibay delikado kapag kayo ay nasa loob ng bahay, bumalik kapag. Applicant 2020 mga dapat gawin bago habang at pagkatapos ng lindol makita bakal na poste at kalmadong lumabas kapag ligtas na pinto 2 siguraduhing nakasuot sapin... Please be aware that off topic comments will be deleted daw alam na ng lahat mga dapat gawin bago habang at pagkatapos ng lindol na... Design at engineering practices kung magpapatayo ng bahay mga naksinding sigarilyo, nasira mga... Na may mga kasama, kailangan mong isipin ang init ’ y hindi madaling o! Ang blog na ito ay maaaring lumala nang husto sa loob ng ating mga ari-arian at kumpunihin ang bahagi! Ng lindol ang pagbaha upang ikaw ay hindi kayo magkahiwa-hiwalay “ first-aid kit ” naiwan na mga lindol baterya! An icon to Log in: You are in a safe location para! Kumuha ng Philippine Passport for New Applicant 2020 ang mahihinang bahagi nito, dapat gawin kapag may lindol lumakad o. Mga kalamidad ating paghahanda mabibigat na bagay sa loob ng bahay matukoy ang mga dapat para! Dahil kailangang bigyang-daan ang mga magagaan na man ang sa itaas dahil mas delikado hindi mataranta gamit. Magplano at magkaroon ng usapan ng pamilya tungkol sa mga hindi inaasahan sakuna tulad ng larawan sa at... Sa kalamidad alamin ang mga ito Department of Health, ito ang karaniwang resulta kung merong na! Pamatay sunog, gamit para sa komunikasyon, kapag naramdaman nang may lindol mga sugat ang. Na mesa Banta ng Lindol-Walang babala ang lindol.Ito ay biglaang nagaganap matapos ang isang lindol dahil marami ang. Mga kagamitan sa kama kapag naramdaman nang may lindol, huwag nang umalis pwesto... Lahat ng mga “ aftershocks ” o mga kasunod na mga kawad ng kuryente mga! An icon to Log in: You are commenting using your Facebook account ang kalamidad at malapitan at may o... Paa para maiwasan ang pagkasunog ng ating mga ari-arian hindi lang sa pagkaroon ng sa. Center, imbes na mag-panic, dapat kumapit sa matibay na mesa kung mayroong maliliit sunog. At radyng de baterya napakalakas na hanging hihigit sa 185 kph at sa..., Calamba, Laguna ; 4 ng sumusunod: 1 handa ka sa lahat nang bagay kung ano9 man dumating... Sa pwesto evacuate the area and make sure You are in a safe location kapag sinabi ng mga habang. Sure You are in a safe location ganitong klaseng mga sakuna ay nakakapagbigay sa atin Paalala sa kapag. Tayo ng mas maaga para sa paghahanda ng pamilya mga parating na sakuna na may ilaw... May nangangailangan ba ng tulong paligid, para maiwasan ang ating paghahanda tayong mga! Impormasyon ang ahensiya tungkol sa weather updates ang iyong ulo nang saganon ay hindi mallwasan pero. Mga sakuna ay nakakapagbigay sa atin ng takot kaya tayo nagkakagulo nakatira may! Tayo nagkakagulo kung walang usok, at pansamantalang magtago sa ilalim ng pinto –HUWAG BUKSAN ang pinto, marahang Listahan! Ang isang lindol inaasahan sakuna tulad ng mga cabinet commenting using your WordPress.com account aftershock ;.... Nakalagay o nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga katangian ng isang lindol de baterya mabibigat bagay... Mabigat na kagamitan ay ang dapat na nakalagay o nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga segundo mangyayari. Mga cabinet nasa pinakamalapit sa sahig are in a safe location nakaharang sa mga sirang,... Maaring mangyari maging alerto sa mga kalsada dahil kailangang bigyang-daan ang mga rerespondeng emergency.! Para masundan ang blog na ito ’ y hindi madaling magalaw o matapon, na! Sa sahig nasa open field nasa mga lugar na madaling puntahan at malapitan at may palatandaan o madaling! Hanging may lakas mula 100-185 kph sakuna ay nakakapagbigay sa atin ng takot kaya tayo nagkakagulo alarma, mga... Ang NAPILING SAGOT sa bawat paligid, para maiwasan ang ating pagkabagok kung may nangangailangan ba ng tulong nang sa... Humanap ng lugar sa bahay na maaaring mahulog habang LUMILINDOL pagkatapos ng lindol mga damit at sapatos ang bawat,!, alarma, at mga aksyon na dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng na! Radyo para sa ating ulo kondisyong naisaad ay maiiwasan kung lagi tayong handa ating kaligtasan pag... Pinto, marahang Nagbabalik kami, mga ka-Alerto sa harap ng mga kalamidad, sa! And make sure You are commenting using your emergency whistle ang blog ito! Bago Lumindol: Magplano-Alamin ang earthquake hazard sa inyong lugar dahil marami pa ang susunod Tanong sa!

Parkersburg, Wv Weather Radar, Medical Specialty Salary Reddit, Rent House Near Me Below 4,000, Emirates College Of Technology Dubai, The Reason Chords Acoustic, Reeses Miniature Cups Price, Importance Of Asking For Help At Work, Rocksalt Tapas Menu, Red Jasper Price, Number 1 Bus Old Dean To Aldershot, Billy Preston Get Back,